ALV


De algemene ledenvergadering (ALV) van de VIT vindt twee keer per jaar plaats, in oktober en in maart. Tijdens de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken. De ALV besluit over stukken die te maken hebben met de organisatie en het voortbestaan van de VIT, zoals statutenwijzigingen en goedkeuring van begrotingen en eindafrekeningen.

Jaarverslag VIT 2020

In het jaarverslag meer over de ontwikkelingen rondom beleid en activiteiten van de VIT.