Kwaliteit


De VIT zet als vereniging verschillende instrumenten in om de kwaliteit van de dienstverlening door haar leden te bewaken:

  • Leden hebben een diploma van een drie- of vierjarige beroepsopleiding op HBO- of post HBO-niveau.
  • Alle kandidaat-leden hebben, onafhankelijk van hun diploma, een toelatingsgesprek.
  • Leden worden één keer per vijf jaar gevisiteerd door een extern visitatiebureau.
  • Leden moeten deel uitmaken van een intervisiegroep.
  • Leden zijn verplicht na- en bijscholing te volgen.
  • De VIT voert een continu cliënttevredenheidonderzoek uit.
  • De VIT heeft de behandeling van klachten geregeld conform de Wkkgz.

 

Klik hier voor meer informatie over VIT kwaliteit en bovengenoemde onderwerpen.