Missie & Visie


Kwaliteit en zichtbaarheid

De VIT draagt zorg voor een hoogwaardige hulpverlening door integraal therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg en verbetert de zichtbaarheid van de kwaliteit die VIT therapeuten leveren. Zij doet dit door zich als een deskundige, betrouwbare en laagdrempelige gesprekspartner te profileren bij cliëntenorganisaties, professionals en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en overheid, de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en toetsing, en deze kwaliteit naar buiten toe uit te dragen zodat VIT therapeuten zichtbaar en herkenbaar zijn bij belangrijke doelgroepen, en VIT therapeuten te faciliteren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en in hun ondernemerschap.

Integrale visie

De VIT is een vereniging van therapeuten die werken in het psychosociale werkveld met als doel een bijdrage te leveren aan het welbevinden van mensen, van jong tot oud, die hierin begeleiding zoeken. De VIT-therapeut werkt vanuit een integrale, holistische visie op de mens, waardoor hij/zij aandacht heeft voor de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensies van de cliënt.

Centraal in de aanpak staat de individuele behoefte van de cliënt. De VIT-therapeut geeft vanuit een intrinsieke motivatie betekenis aan zelfontwikkeling om zo de professionaliteit te bevorderen, waarbij vooral de interne intelligentie voorrang heeft boven het aangeleerde intellect.

De VIT waarborgt de kwaliteit van de hulpverlening op basis van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen op het gebied van kennis, persoonlijke ontwikkeling, praktijkvoering en de relatie met de vereniging. Zij draagt de kwaliteit naar buiten toe uit. Ook stimuleert en faciliteert zij de VIT- therapeuten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, in hun ondernemerschap en in hun betrokkenheid bij de vereniging.

De VIT vertegenwoordigt haar leden in het psychosociale werkveld in Nederland en maakt zich sterk voor een duidelijke positionering van het beroepsprofiel van de integraal therapeut.

Bovenal is de VIT een vereniging waar therapeuten als collega’s met elkaar omgaan in een open, transparante sfeer die gekenmerkt wordt door respectvolle communicatie. Waarnemen zonder (voor)oordeel zorgt voor mededogen naar jezelf en daarmee mededogen naar je medemens. Vanuit deze grondhouding geeft de VIT- therapeut een optimale invulling aan zijn/haar professie.