Organisatie


De VIT is een vereniging. Met de leden legt het bestuur de kwaliteitscriteria voor de VIT-therapeut vast. Zij bewaakt, stimuleert en controleert deze en wordt hierin ondersteund door het secretariaat en een beleidsmedewerker. Het beleid wordt samen met betreffende commissies vormgegeven en uitgevoerd. Zie organigram.