Externe relaties


Externe relaties

De VIT neemt op dit moment deel aan vier netwerk- c.q. overlegvormen. Op deze wijze werkt zij samen met andere spelers in het veld om de kwaliteit en de erkenning van de hulpverlening te versterken en te vergroten. Zie onderstaand organigram. Voor een toelichting klik in het linker menu op Netwerkvormen.