Koepelorganisatie


De VIT heeft de borging van het tuchtrecht voor cliënten ondergebracht bij de koepel RBCZ. Iedere VIT therapeut is aangesloten bij deze koepels, dan wel bij de TCZ, stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten.
Beroepsverenigingen worden gescreend voordat ze lid kunnen worden van RBCZ en therapeuten kunnen zich registreren bij RBCZ als ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Meer informatie over RBCZ vindt u op de website http://www.rbcz.nu

Europees Certificaat voor Psychotherapie

Het kwaliteitskenmerk van de NAP gerelateerde psychotherapie is het ECP, het Europese Certificaat voor Psychotherapie. De volledige opleiding voor het ECP duurt zeven jaar en is op eindtermen gelijkwaardig aan de BIG-erkende opleidingen voor psychotherapie in Nederland.

Binnen de snel veranderende markt van de GGZ in Nederland richt de NAP zich sinds begin 2014 op het ontwikkelen en in de markt zetten van een sterk merk, het ECP, dat in de komende jaren steeds meer herkend moet worden als een GGZ merk dat staat voor kwaliteit in zorg door professionele therapeuten.

Meer informatie over de NAP vindt u op de website http://www.nap-psychotherapie.nl