Netwerkvormen


Netwerk kindertherapeuten

Het Netwerk Kindertherapeuten bestaat vanaf 2006. Zij wordt gevormd door de VIT met de integraal kinder- en jongerentherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS), de Nederlandse Vereniging van Psychomotorische Kindertherapeuten (NVPMK) en de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK).
De verschillende disciplines wisselen kennis en ervaringen uit met het doel bewust bekwaam te zijn in het vak.
Zo was er begin 2017 in de Fabrique in Utrecht een druk bezocht Congres over het Neurosenquentieel Model van neurowetenschapper en kinderpsychiater Bruce Perry, en informatie over hersenontwikkeling, trauma’s en traumabehandeling door kindertherapie.
Meer informatie over het Netwerk Kindertherapeuten vindt u op de website http://www.netwerkkindertherapeuten.nl/

RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten

In 2014 ontstond binnen de RBCZ Sector Psychosociaal naar aanleiding van de nieuwe Jeugdzorgwet, de RBCZ werkgroep kinder- en jongerentherapeuten. Diverse zaken worden via deze werkgroep door beroepsverenigingen gezamenlijk opgepakt, zoals profilering van de integratieve kinder- jongerentherapeut, meedoen in het Team Up project voor hulp aan vluchtelingenkinderen, verkennen van aanbesteding bij gemeenten, aansluiten op of opzetten kwaliteitsregister, doordenken van strategie, welke partners te benaderen, contacten leggen, netwerk opbouwen. Dit alles met het doel om in het maatschappelijk veld bekend te worden als aanbieder en om het werk van de kinder- jongerentherapeuten voor alle kinderen toegankelijk te laten zijn.

RBCZ Sector Psychosociaal

Vanwege het brede zorgaanbod, heeft RBCZ de aangesloten beroepsverenigingen onderverdeeld in verschillende Sectoren. Samen vormen zij de Adviesraad van RBCZ. Sinds 2012 heeft RBCZ een Sector Psychosociaal waarvan de VIT vanaf aanvang al deel uitmaakt. Deze Sector vertegenwoordigt 16 beroepsverenigingen met therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire geestelijke gezondheidszorg.

De sector komt minstens vijf keer per jaar bijeen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria, de profilering van de complementaire geestelijke gezondheidszorg en het slagvaardig omgaan met huidige en toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg.