Therapeutlidmaatschap


Heb je interesse voor het VIT-lidmaatschap lees dan hier rustig door wat de voorwaarden zijn en de procedure die wordt gevolgd.
Wil je je aanmelden voor het therapeutlidmaatschap? Klik dan hier voor de aanmelding.

Toelatingsvoorwaarden

Een therapeut kan zich aanmelden als lid van de VIT wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

 

 • Je beschikt over een diploma van een vooropleiding op minimaal Hbo niveau;
 • Je beschikt over het diploma Psychosociale Basiskennis (PsBk) erkend door CPION of SNRO, of je hebt een opleiding gedaan die hieraan gelijk staat;
 • Je beschikt over een diploma van een 3- of 4-jarige beroepsopleiding voor psychosociaal therapeut in de complementaire alternatieve gezondheidszorg op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg,  die door de VIT is erkend.
  Dit zijn de volgende beroepsopleidingen:

  • NAvP Nederlandse Academie voor Psychotherapie (integratieve psychotherapie, hypnotherapie en integratieve kindertherapie)
  • Opleidingen van BGL & Partners
  • Jungiaans Instituut
  • Trance Art (hypnotherapie)
  • Vesta, Academie voor integratieve Psychotherapie
  • Groundwork (Christelijke Integratieve Therapie)
  • Coachopleiding Zijnsoriëntatie
  • School voor Zijnsoriëntatie
  • Therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving / Educatie Academie (België, Berchem)
  • A.I.H.P. – Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (voorheen AIP) (België, Gent)

 

Mocht jouw opleiding hier niet bijstaan en je hebt belangstelling voor lidmaatschap, neem dan contact op met het secretariaat van de VIT. Mogelijk kan deze opleiding na screening toch erkend worden.

Toelatingsgesprek

Wanneer je in aanmerking komt voor lidmaatschap word je uitgenodigd voor een gesprek met twee mensen van de toelatingscommissie. Het is een gesprek rond deze drie items:
1: jouw relatie met de opleiding, het vak
2: jouw therapeutische attitude – of therapeutschap
3: jouw houding naar de beroepsvereniging
Wanneer dit gesprek voor jou en de commissieleden het lidmaatschap ondersteunt, geeft de toelatingscommissie het bestuur een positief advies. Het bestuur geeft het secretariaat dan groen licht.

En dan?

Wanneer bestuur besluit tot aanname ontvang je hierover bericht van het secretariaat met de vraag naar:

 • een origineel en recent Verklaring Omtrent Gedrag (de zogenaamde VOG). Je krijgt hiervoor aanwijzingen van het secretariaat;
 • het entreebedrag + de contributie (naar rato) voor het lopende jaar te betalen.

 

Na ontvangst van het bovengenoemde, word je als lid ingeschreven en ontvang je jouw lidmaatschapsnummer, het VIT-schildje, jouw licentie, entree op het interne deel van de website, informatie over de aanvraag van de AGB-codes en het verzoek om lid te worden van, of je te laten registeren bij:

 • De koepel waarbij de VIT is aangesloten. Dit is RBCZ. Je registreren bij RBCZ regel je via het VIT-secretariaat.
 • de geschilleninstantie de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). De VIT heeft een collectieve aansluiting bij de SCAG. Je hierbij aansluiten, verloopt via het secretariaat van de VIT.
 • Ook sluit het secretariaat je aan bij de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.

De kosten voor het lidmaatschap

Voor de intake betaal je € 15,00 en voor het toelatingsgesprek € 45,00; tezamen € 60,00.
Voor het lidmaatschap betaal je eenmalig het toetredingsbedrag van € 275,00 als investering in de vereniging. Dit is inclusief de licentie en het muurschildje. De contributie bedraagt € 395,00 per jaar.

Vermelding VIT-lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VIT mag je pas vermelden op jouw website na bericht van toelating van het bestuur. Dit ontvang je als de toelatingsprocedure is afgerond en je daarmee ook daadwerkelijk lid bent van de VIT.

Aanmelding bij zorgverzekeraars

Nadat je lid bent van de VIT en ingeschreven bij één van de genoemde koepels,  word je aangemeld bij de zorgverzekeraars die sessies van VIT therapeuten vergoeden.
Voor vergoeding van de sessies is het vanaf 1 januari 2017 nodig dat je naast het diploma van jouw beroepsopleiding ook over het diploma Psychosociale Basiskennis (PsBK) beschikt. Of dat je over een diploma beschikt die hiervan vrijstelling geeft.

Als je hieraan niet kunt voldoen met jouw diploma, kun je altijd tijdens jouw lidmaatschap de opleiding Psychosociale Basiskennis (de PsBK) als na- en bijscholing volgen of één van de hieronder  genoemde diploma’s behalen, afhankelijk van jouw situatie. Vraag het secretariaat van de VIT om advies wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Afgeronde Hbo-bachelor (mits diploma behaald na 1988) of WO-opleidingen, of andere studies die vrijstelling geven voor de Psychosociale Basiskennis (PsBK), zijn:

 • SPH Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • CMV Culturele Maatschappelijke Vorming
 • MWD Maatschappelijk Werk Dienstverlening
 • Creatieve Therapie
 • Toegepaste (WO) Psychologie
 • Kunstzinnige Therapie
 • The European Certificate of Psychotherapy (ECP)
 • Master Orthopedagogiek
 • Pedagogiek
 • Psychosociaal counselor (OPC) of Stress management CCC Professional
 • EVC van een erkende bachelor opleiding
 • Gezondheidswetenschappen Universiteit van Maastricht
 • Pastoraal werk
 • A-, B- en Z-verpleegkundige, mits geldige BIG registratie
 • HBO-V
 • HBO opleiding counseling
 • Verpleegkunde in de maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ
 • Humanistiek
 • Bewegingsagogie/psychomotorische therapie
 • Een diploma behaald bij het Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg
 • BIG geregistreerden, passend bij de sector.