Wanneer kunt u een aanvraag indienen voor een uitkering voor een project dat plaatsvindt in Den Haag?

Aanvraag - Den Haag

Voor de Haagse uitkeringen gaat de aandacht van de Stichting uit naar organisaties en projecten in Den Haag die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid.

De Stichting richt zich op non-profit organisaties die werken aan de sociale samenhang en verbondenheid in de stad, kansen creëren voor de mensen aan de onderkant van de samenleving en hen steunen om zich verder te ontwikkelen naar (economische) zelfstandigheid.

De Stichting Levi Lassen streeft er naar om inspirerende en goed functionerende organisaties te versterken en veelbelovende initiatieven te ondersteunen.

Algemene projecten op het gebied van Kunst en Cultuur maken alleen een kans wanneer er extra aandacht wordt gegeven om specifieke doelgroepen bij het project te betrekken.

Lees voor het indienen van een aanvraag deze pagina.

De deadline voor de komende vergadering is 29 juli 2024.