Heeft u een aanvraag die plaatsvindt in Joods Nederland, dan kunt u onderstaande criteria bekijken om te zien of uw project kans maakt op een uitkering.

Aanvraag - Joods Nederland

De Stichting Levi Lassen ondersteunt al vele jaren de Nederlands Joodse gemeenschap. Uw aanvraag valt onder één van de volgende uitkeringscategorieën:

  1. culturele, creatieve en Joods maatschappelijke activiteiten in Nederland die versterking van de hedendaagse Joodse identiteit en/of het gemeenschapsgevoel bevorderen;
  2. initiatieven door Joodse organisaties in Nederland gericht op de Joodse jeugd komen waar nodig voor ondersteuning in aanmerking;
  3. activiteiten in Nederland die ten doel hebben de verbetering van de publieke opinie jegens de Joodse gemeenschap; het onderhouden en de verbetering van de verstandhouding tussen de Joodse en niet-Joodse Nederlanders;
  4. activiteiten die samenwerking tussen de verschillende Joodse denominaties in Nederland bevorderen.

Activiteiten met een nadruk op herdenken vallen niet direct binnen het uitkeringsbeleid. Om te weten of een aanvraag met dit thema kan passen kunt u het beste even contact opnemen per mail waarbij u een korte omschrijving van uw plan meestuurt.

Lees voor het indienen van een aanvraag deze pagina.

De deadline voor de komende vergadering is 29 juli 2024.